Uitgelicht

logo Delta

Deltaplan voor Nederland

We zijn te laat.

De klimaatcrisis is niet een probleem van de toekomst. Ze begint niet over dertig, tien, of vijf jaar. De crisis is nu. In 2019 stonden Siberië, Californië, Australië en andere delen van de wereld in brand. Tegelijkertijd zagen gebieden zoals India, Oost-Afrika en Indonesië massale overstromingen. Op de achtergrond vinden minder belichte rampen plaats. Een massaal uitsterven van diersoorten dat door wetenschappers “biological annihilation’’ wordt genoemd, bedreigt al het leven op aarde. 

Dit soort rampen lijken soms ver weg voor ons, ver verwijderd van de meest zichtbare rampen. Op de korte termijn wordt krijgen wij echter ook te maken met de consequenties van klimaatverandering en ecocide. Voedselvoorzieningen wordt jaar na jaar instabieler door verwoestijning, verzilting, onverwachte stormen en sneeuw of droogte buiten het seizoen. Dit gecombineerd met de degradatie 40% van de landbouwgrond wereldwijd bedreigt het levensonderhoud van miljarden mensen.

Voedseltekorten en het probleem in watervoorziening zijn grote factoren in het ontstaan van oorlogen en conflicten wereldwijd. Niet alleen is klimaatverandering een katalysator voor conflict tussen landen, ook de interne stabiliteit van landen is wereldwijd in gevaar. In 2010 zorgden droogtes in Rusland, Oekraïne, China en Argentinië – gecombineerd met stormen in Canada, Australië en Brazilië – ervoor dat de wereldwijde graanopbrengst kelderde. Het effect van klimaatverandering veroorzaakte jaren geleden al de hoge graanprijzen die in het Midden-Oosten massale protesten deed escaleren.

Als landen instabieler worden als gevolg van klimaatverandering, zijn ze steeds minder goed in staat plotselinge voedseltekorten op te vangen. De resulterende conflicten bedreigen watervoorzieningen en voedsel nog verder, waardoor een vicieuze cirkel van honger en conflict ontstaat. Het eindresultaat is dat naar schatting in 2050 tot een achtste van alle mensen op aarde vluchteling zal zijn, met verdere tekorten en conflicten als gevolg.

Voor de consequenties van dit soort catastrofale kettingreacties zijn we ook in Nederland niet veilig. Wereldwijde conflicten en instabiliteit en honderden miljoenen vluchtelingen bedreigt ook onze economie, stabiliteit en voedselvoorziening.

We zijn te laat om wereldwijd lijden, conflict en de vernietiging van grote delen van de natuur tegen te gaan. Elke stap die we echter nu nemen helpt om de onvoorstelbare consequenties van klimaatverandering tegen te gaan. Het zijn noodzakelijke stappen om Nederland en beschaving wereldwijd aan te passen aan deze nieuwe realiteit. 

Deltaplan voor Nederland

Om de transitie vorm te geven, presenteren wij een Deltaplan voor Nederland. Het Deltaplan staat op drie pijlers:

Het Deltaplan heeft als doel om Nederland klimaatneutraal te maken in 2030 op een rechtvaardige wijze

Dit betekent een gigantische mobilisatie van onze vaardigheden, intelligentie, middelen en durf. Het Deltaplan zal bestaan uit projecten zoals het verhogen van de dijken, het verbreden van de rivieren, het opzetten van massale productie van fossielvrije energie en een veel beter netwerk van openbaar vervoer. Ook zullen we op grote schaal moeten investeren in bijvoorbeeld onderwijs zodat een nieuwe generatie zo goed mogelijk voorbereid is op de uitdagingen die klimaatverandering brengt. Door onze samenleving klimaatneutraal te maken voor 2030 doen wij ons deel om de wereldwijde klimaatcrisis tegen te gaan. Ook zullen we hiermee pioniers zijn in technologie en visie, en kunnen we op deze manier andere landen helpen dezelfde traditie door te gaan. 

Het Deltaplan vormgeven

De precieze vorm van het Deltaplan ligt nog niet vast. Een project van dit formaat zal moeten worden uitgewerkt door de beste klimaatwetenschappers, ingenieurs, economen, sociologen en politici die we kunnen vinden. Geen enkele oplossing is bij voorbaat uitgesloten, zolang het resulterende plan ons doel bereikt: een transitie naar een fossielvrije economie voor 2030 op een eerlijke en rechtvaardige manier, waarbij de bedrijven en vervuilers betalen. 

De eerste versie van het Deltaplan werken we in de komende maand uit. Op het partijcongres op 14 maart zullen we het als een motie indienen. We kunnen daarbij alle hulp gebruiken! Vul het formulier in als je mee wilt helpen – op wat voor manier dan ook.

Nadat de motie wordt aangenomen zullen we met Groenlinks en experts in het jaar dat volgt het Deltaplan steeds verder uitwerken. 

We zullen Groenlinks vragen om alle welwillende politieke partijen uit te nodigen voor een Deltaplan-congres.

De partijen die meedoen zullen hun versie op dit congres presenteren, waarna we een gezamenlijke versie bouwen die de basis vormt voor een stembusakkoord.