Moties voor 39e GroenLinks congres

Het 39e congres van GroenLinks vindt plaats op 14 maart in Den Bosch. Het is dé plek voor leden om zich uit te spreken over de koers die GroenLinks de komende tijd moet varen. Daarom dient Delta vier moties in.

De nieuwe werkgroep Delta ijvert voor een groenere en sociale koers. Zij maakt zich grote zorgen om de klimaatcrisis die nu in de wereld om zich heen grijpt. Om te zorgen dat Nederland die crisis het hoofd kan bieden, wil zij de leden via vier moties uit laten spreken:

1. Roep de klimaatnoodtoestand uit

2. Nederland moet zo snel mogelijk klimaatneutraal worden (en neem dit in het partijprogramma op)

3. Stel een Deltaplan op voor een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal Nederland (en neem dit in het partijprogramma op)

4. Beleg een congres met welwillende partijen om tot een gezamenlijk Deltaplan te komen (dit gezamenlijk Deltaplan is vervolgens de inzet van een stembusakkoord)

Kun je je in één of meer van deze moties vinden? Help ons de moties in te dienen door ze te ondertekenen! (alleen mogelijk voor leden van GroenLinks)

Een plan voor Nederland

Delta wil hiermee niet alleen de klimaatcrisis agenderen, maar vooral een oplossing bieden. Door het opstellen van een Deltaplan kan GroenLinks laten zien dat het niet alleen noodzakelijk is, maar ook technisch haalbaar is om zo snel mogelijk (liefst voor 2030!) Nederland klimaatneutraal te maken. Zo'n Deltaplan moet gebaseerd zijn op drie principes:

1. Nederland zo snel mogelijk – liefst uiterlijk 2030 – klimaatneutraal

2. De transitie moet rechtvaardig zijn – nationaal en internationaal

3. De vervuiler betaalt

Dat is de enige manier waarop deze transitie financiëel haalbaar is en op een breed draagvlak kan rekenen. Tegelijkertijd erkent Nederland hiermee dat het een hoge historische broeikasgasuitstoot heeft, terwijl de landen die het meeste schade van klimaatverandering ondervinden nauwelijks hebben bijgedragen aan het probleem.

Zo'n ambitieus Deltaplan is alleen haalbaar als een brede coalitie van groene en progressieve politieke partijen zich erachter schaart. Vandaar de laatste motie: vorm samen een Deltaplan dat op steun van alle partijen kan rekenen, en ga daarmee de verkiezingen in met een stembusakkoord. Zo laat je aan de kiezer zien dat je een serieus alternatief bent voor het huidig overheidsbeleid, en vorm je een groen en sociaal antwoord op de klimaatcrisis.